Logotyp

Polityka prywatności www.m3nieruchomosci.pl

Dbając o ochronę prywatności naszych klientów opracowaliśmy niniejszy dokument Polityki Prywatności, którego jednym z celów jest realizacja obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE ( dalej „RODO”) na najwyższym poziomie i zgodnie z zasadą przejrzystości. W polityce prywatności informujemy o sposobach i celach przetwarzania danych osobowych naszych Klientów i kontrahentów  oraz o prawach osób, których dane przetwarzamy w związku z nasza działalnością.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych klientów i innych użytkowników strony www.m3nieruchomosci.pl jest Małgorzata Michel- Okoń prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Nieruchomości Małgorzata Michel-Okoń z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, ul. Pelplińska 4/1, zwana dalej „Administratorem” lub „m3 Nieruchomości”.

Kontakt z Administratorem

Elektronicznie: biuro@m3nieruchomości.pl ;

Listownie: ul. Peplińska 4/1, 86-200 Starogard Gdański;

Osobiście w siedzibie administratora w godzinach funkcjonowania biura.

Cele i podstawy przetwarzania danych

Dane osobowe klientów są przetwarzane w celu przedstawienia i porównania ofert oraz zawierania umów pośrednictwa nieruchomości i kredytów hipotecznych. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest:

 1. Świadoma i dobrowolnie wyrażona zgoda klienta-  na etapie przedstawiania i porównywania ofert – art. 6, ust. 1, lit. A RODO. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie a jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które odbywało się na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 2. Przetwarzanie danych osoby mającej się stać, lub będącej stroną umowy- na etapie zawierania i realizacji umowy pośrednictwa nieruchomości oraz odpowiadania na zapytania kierowane do nas za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronie www.m3nieruchomosci.pl  – art. 6, ust. 1, lit. B RODO;
 3. Obowiązek prawny ciążący na administratorze w związku z przechowywaniem danych w celach fiskalnych – art. 6, ust. 1, lit. C RODO;
 4. Prawnie uzasadniony interes administratora polegający na realizacji postanowień umów agencyjnych zawartych z bankami – art. 6, ust. 1, lit. F RODO;
 5. Prawnie uzasadniony interes administratora polegający na ustalaniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami – art. 6 ust 1 lit F RODO.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych naszych klientów i innych osób odwiedzających stronę mogą być banki, które reprezentujemy, współpracujące kancelarie notarialne, biura wyceny nieruchomości, dostawca usług hostingu strony www i poczty e-mail, bank prowadzący rachunek Administratora i biuro rachunkowe świadczące usługi dla Administratora.

Administrator nie przekazuje danych osobowych klientów oraz użytkowników strony www.m3nieruchomosci.pl poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane

Przetwarzamy dane osobowe naszych klientów na czas świadczenia usług, a także później:

 • w celu prowadzenia dokumentacji księgowo – podatkowej 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura;
 • w celu obrony przed roszczeniami – 6 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano transakcji ;
 • w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie kierowane przez formularz kontaktowy – 6 miesięcy od zakończenia korespondencji.

Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu jej wycofania.

Dane przetwarzane w związku z wizytą na stronie www.m3nieruchomości.pl

 1. W zakresie korzystania ze strony www.m3nieruchomosci.pl przez użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Stosowanie nazwy „protokół https” dotyczy protokołu http i https łącznie bądź wymiennie. Przeglądane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL i dotyczą:
 • Publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
 • Nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja, jeśli jest możliwa, realizowana jest przez protokół https;
 • Czasu nadejścia zapytania;
 • Pierwszego wiersza żądania https;
 • Kodu odpowiedzi https;
 • Liczby wysyłanych przez serwer danych;
 • Informacji o przeglądarce;
 • Informacji o błędach jakie wystąpiły przy realizacji transakcji https.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę.

2. Kategorie danych jakie przetwarzamy za pośrednictwem formularzy kontaktowych umieszonych na stronie www.m3nieruchomosci.pl :

 • Imię i nazwisko;
 • Adres e- mail;
 • Numer telefonu;
 • Adres nieruchomości.

Prawa osób, których dane dotyczą

 • Prawo do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Prawo żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa www.uodo.gov.pl).

 W celu realizacji powyższych praw prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@m3nieruchomosci.pl

W przypadku żądania realizacji prawa do sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych dokonamy wszelkiej staranności aby skutecznie poinformować o tym administratorów, którym ujawniono dane, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernych wysiłków.

Informacja o konieczności podania danych

Podanie danych osobowych  jest dobrowolne lecz konieczne do nawiązania kontaktu z M3 Nieruchomości i skorzystania z naszych usług.

Pliki cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie, czyli ciasteczka. Pliki cookie są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia. Dzięki nim mogą Państwo korzystać z wszystkich funkcjonalności Strony. Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzeń. Pliki cookie strony www.m3nieruchomosci.pl nie przechowują poufnych danych takich jaki imię, nazwisko czy adres.

Akceptacja lub zmiana ustawień cookie

Klikając,” Zgadzam się/Akceptuję/Rozumiem” w okienku z informacją o cookie Użytkownik zgadza się na użycie cookie w wyżej wymienionych celach. Użytkownik może w każdej chwili skasować i/lub wyłączyć COOKIES w przeglądarce internetowej, z której korzysta podczas przeglądania stron. Niektóre pliki Cookie- tzw. cookie funkcjonalne mogą być niezbędne do prawidłowego działania strony www.m3nieruchomosci.pl

Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej (opcja „pomoc”), z której korzysta do przeglądania strony. Jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki.

W przeglądarce Mozilla Firefox

W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

W przeglądarce Microsoft Edge

W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”. Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

W przeglądarce Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz „Narzędzia” a potem „Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

W przeglądarce Opera

Przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim „Ustawienia” i dalej „Wyczyść historię przeglądania…”. Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

W przeglądarce Apple Safari

W menu „Safari” wybierz „Preferencje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

Ustawienia plików cookie mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Skasowanie lub wyłączenie plików cookie może spowodować trudności lub ograniczoną funkcjonalność niektórych części strony (dotyczy cookie funkcjonalnych).

Ulubione
Wybrano {{checkedAmount}} pozycji
Zapytaj o wybrane przez Ciebie mieszkania
Twój schowek jest pusty
{{list.length}}

Kontakt

ul. Pelplińska 4
83-200 Starogard Gdański

Pełny kontakt

Biuro czynne w godzinach

pon. – wt., czw. – pt.: od 9:00 do 17:00
śr.: od 9:00 do 18:00.

Sobota oraz godziny poza pracą biura
– umów się telefonicznie, zapraszamy.